Bruce Shutan

Bruce Shutan

Contributing writer

Bruce Shutan is an Employee Benefit News contributing writer based in Portland, Oregon.