Credit Unions With The Largest Credit Card Loan Balances

Register now

(part 1 of 2)

CU 2002 2003

1 Navy FCU, VA $1,604,03 $1,458,394

2 Pentagon FCU, VA 557,937 529,483

3 Boeing ECU, WA 248,017 248,542

4 Suncoast Schools, FL 228,343 167,115

5 PSECU, PA 221,705 213,859

6 Digital FCU, MA 199,771 188,240

7 OCTFCU, CA 186,124 150,814

8 Vystar CU, FL 176,755 164,701

9 Golden 1 CU, CA 154,652 1,165,039

10 America First CU, UT 148,196 NA

11 SECU, NC 134,526 127,109

12 Virginia CU, VA 133,156 121,801

13 SSFCU, TX 127,310 116,221

14 Patelco CU, CA 122,660 106,300

15 Redstone FCU, AL 116,742 107,110

16 Delta ECU, GA 104,296 102,318

17 Baxter CU, IL 99,260 95,801

18 Randolph Brooks FCU, TX 94,135 90,150

19 Mich. St. Univ. FCU, MI 93,482 83,673

20 Kinecta FCA 89,338 103,001

21 GTE Federal CU, FL 89,088 84,610

22 San Diego County CU, CA 87,964 85,865

23 Wescom CU, CA 87,917 76,842

24 Municipal CU, NY 86,479 86,546

25 Arizona FCU, AZ 83,760 76,286

(part 2 of 2)

Change # of Loans Assets

1 9.99% 561,092 $20,039,756

2 5.37 301,788 6,057,833

3 -0.21 140,579 4,672,619

4 36.64 99,957 3,935,904

5 3.67 92,533 2,136,799

6 6.13 111,451 2,186,720

7 23.41 129,854 4,562,145

8 7.32 67,543 2,687,971

9 -6.29 70,514 4,860,270

10 NA 89,544 2,723,046

11 5,84 151,023 11,339,309

12 9.32 35,236 1,161,145

13 9.54 52,880 3,185,393

14 15.39 41,256 3,117,293

15 8.99 41,659 1,591,163

16 1.93 47,592 2,501,212

17 3.61 38,508 879,976

18 4.42 45,723 2,087,453

19 11.72 36,164 1,083,781

20 -13.26 31,734 2,919,747

21 5.29 36,712 1,669,494

22 2.44 49,439 2,463,541

23 14.41 62,667 2,515,526

24 -0.08 31,375 1,143,154

25 9.8 26,555 1,168,591

For reprint and licensing requests for this article, click here.
MORE FROM AMERICAN BANKER